inCheckin

inCheckin

 • Категория: Business
 • Дата выхода: 2016-05-17
 • Текущая версия: 2.0.1
 • Adult рейтинг: 4+
 • Размер файла: 77.94 MB
 • Разработчик: inCheckin d.o.o.
 • Совместимость: Требуется iOS 8.0 или выше.

Описание приложения

Mobilna aplikacija za brzu prijavu i odjavu boravka gostiju u privatnom smještaju na eVisitor sustav, pomoću automatiziranog očitavanja dokumenata. Kreirani inCheckin račun se može koristiti na više uređaja, te povezati sa više eVisitor računa što omogućuje bolju organizaciju svih prijava na jednome mjestu. Aplikacija je besplatna za preuzimanje s početnim paketom od 10 prijava. Za daljnje korištenje, u ponudi se nalazi više paketa prijava kako bi si korisnik mogao sam izabrati onaj koji najviše odgovara njegovim željama i potrebama. SVOJSTVA: - Korištenje jednog inCheckin računa na više uređaja - Povezivanje više eVisitor računa s jednim inCheckin računom - Integracija sa sustavom eVisitor - OCR čitanje putnih i osobnih dokumenata [en] App for guest check-in and check-out to Croatian Tourist Board (eVisitor system) for private home and apartment owners in Croatia, using automated document reading. The created inCheckin account can be used on multiple devices and connect with multiple eVisitor accounts, which enables a better organization of all check-ins and check-outs in one place. The application is free to download with an initial package of 10 check-ins. For further use, there are several check-in packages available so that user can choose the one that best suits his wishes and needs. FEATURES: - Usage of one inCheckin account on multiple devices - Connecting multiple eVisitor accounts with one inCheckin account - eVisitor integration - OCR reading of personal and travel documents

Скриншоты

Отзывы

 • От
 • От
 • От
 • От
 • От
 • От
 • От
 • От
 • От

keyboard_arrow_up